Ut Eigen Gea Nr. 02 - 2004

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0374

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 02 - 2004

Beschrijving
Boeknr. G0-0374;
Blz. 2 De werf aan de Slachtedyk: De Helling (1). Door Freark Ringnalda;
De werf aan de Slachtedyk is een oude, historische plek in Joure. Waarschijnlijk van voor 1653. In 1749 telde Joure 1327 inwoners waarvan 25% leefde van de scheepvaart;
Blz. 6 Even terug in de tijd. Door Piet Rigter van der Zee, Foto en tekst van de bevoorrading van de Jouster melktappers door de zuivelfabriek ‘De Lege Wâlden’ uit Akmarijp;
Blz. 8 It Skipkefolk van St. Nyk. Door Harrie de Vries;
In 1834 kreeg St. Nyk een bevaarbare verbinding met het open water. Door de jaren heen verdienden vele inwoners van St. Nyk hun geld met wisselend succes op de skûtsjes. Rond 1960 verliet het laatste skûtsje St. Nyk;
Blz. 11 Op ‘e kiek. Door Sytze Blaauw;
Foto’s rond De Merk laten veranderingen zien in de loop van jaren rond dit gebied;
Blz. 14 Vreemde veenziekte voorheen een plaag. Door Hans de Jong;
Dit artikel n.a.v. Harmen Jans Groen uit UEG nr. 1;
Symptomen in 1925: hoge koortsen en een niet te stillen honger. Boer Brandenburg nabij het Tjeukemeer had een recept uit 1580, afkomstig van een klooster. We weten nu dat het malaria was;
Blz. 16 Een Jouster herberg oude stijl (1). Door Piet Rigter van der Zee;
In 1867 werd Jan (Johannes) Harmens Bosma (hij overleed in 1927) herbergier van de herberg met stalling De Ster, gelegen aan de Midstraat tussen de R.K.-kerk en de Jouster Toer;
Blz. 20 ‘Bitsjoening’ in Diken. Door Anonymus;
Waling Dijkstra schreef in het boek ‘Uit Friesland’s Volksleven’, uitgegeven in 1895, verhalen over de Friese folklore;
Blz. 25 Reactie op het hoge water. Door U. Venema;
N.a.v. het artikel Harmen Jans Groen uit UEG nr. 1. In 1825 overstromingen in de Provincie Vriesland. Deel van het geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstromingen geschreven door J. van Leeuwen, griffier van de Regtbank van Koophandel te Leeuwarden;
Blz. 26 Pleatsen en komelkerijen yn en om ‘e Jouwer (1). Door Henk Minnema;
Beschrijving van de verdwenen boerderijen in het centrum van Joure en de naaste omgeving, bijvoorbeeld door verkoop of ruilverkaveling.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2004 Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief