PLATEN-ATLAS VOOR DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-1235

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
PLATEN-ATLAS VOOR DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS

Beschrijving
Boeknr. GO-1235;
Platen-atlas ten dienste van het Gymnasiaal en Middelbaar onderwijs, Kweekscholen en Normaallessen;
Praehistorie, Romeinsche en vroege Frankische tijd;
Merovingische en Karolingische tijd. Grafelijke tijd;
Romaansche Bouwkunst, Gotische Bouwkunst;
Geestelijkheid, Ridderwezen, Steden;
Bourgondisch-Oostenrijksche tijd;
Boekdrukkunst en Hervorming;
Opstand en Tachtigjarige Oorlog;
Landsheerlijke tijd, Tijd van Maurits, Koloniale vestiging, Tijd van Fred. Hendrik;
De Gouden eeuw;
Tijd van Johan de Witt;
Tijd van Willem II;
De Achttiende eeuw;
De Fransche tijd;
De Negentiende en Twintigste eeuw;
Koloniale ontwikkeling.

Vervaardiger
Dr. A.J. van der Meulen en M. ten Bouwhuys

Datering
1929 J.B. Wolters Den Haag

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief