Joure, Vegelinsweg.

Instellingsnaam
HWS museum Joure

Objectnummer
f1866

Objectcategorie
Beeldmateriaal

Objectsoort
Foto zwart/wit

Titel
Joure, Vegelinsweg.

Beschrijving
Joure, harddraverij op de Vegelinsweg. Deze weg werd aangelegd in 1723 op initiatief van de drie grietmannen: Philip Frederik Vegelin van Claerbergen (Haskerland), Johan Vegelin van Claerbergen Doniawerstal) en Regnerus van Andringa (Lemsterland). De weg was een betere verbinding tussen Joure en Akkrum met een pontveer over het Deel. De verbinding naar Leeuwarden werd hiermee ook aanzienlijk verbeterd. De weg functioneerde tevens als een belangrijke waterkering.

Vervaardiger
Onbekend

Datering
Array

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief