Joure, Torenstraat.

Instellingsnaam
HWS museum Joure

Objectnummer
f1653

Objectcategorie
Beeldmateriaal

Objectsoort
Ansichtkaart

Titel
Joure, Torenstraat.

Beschrijving
Joure, Torenstraat, Hervormde kerk gezien vanuit de Torenstraat. Dit kerkgebouw was één van de eerste protestantse kerken die na de Reformatie in Friesland werden gebouwd. De kerk werd gebouwd voor 23.900 carolusguldens en kwam gereed in 1644. Op deze plek stond eerst een eenvoudig kerkje wat in 1642 werd afgebroken. Initiatiefnemer tot de bouw was grietman Hobbe van Baerdt. De familie Van Baerdt kreeg een herenbank in de kerk. Die werd versierd met diverse familiewapens in houtsnijwerk. Vlak voor deze bank bevindt zich de grafkelder van de familie Van Baerdt, waarop een grote deksteen ligt. De herenbank werd later de Eysinga-bank genoemd. In 1872 schonk jonkheer P.B.J. Vegelin van Claerbergen een groot orgel. Het zogenaamde Van Dam orgel. In 1939 ontstond brand in de kerk, daarbij werd het dak en het hele interieur verwoest. De toren bleef behouden. De herbouw en restauratie liepen door de oorlogsomstandigheden van WOII veel vertraging op. Aan het herstel werkten de Jouster aannemers Harm Boersma, Rouke van Gelderop en Siebren Hoogland mee. Het hekwerk rond de preekstoel werd vervaardigd door Gerrit Wiersma (grootvader van ‘Joets’ Wiersma, de Jouster muzikant). De Eysinga-bank werd gerestaureerd door Jouster meubelmakers. Uit de in 1940 afgebroken Galileeërkerk in Leeuwarden kwam een preekstoel. In november 1944 kon men weer terecht in de kerk. Pas op 28 augustus 1947 kwam er, met de in gebruik name van een nieuw orgel, officieel een einde aan de langdurige restauratie. In 1978 werd dit orgel vervangen door een kwalitatief goed orgel van de firma Ahrend uit Leer in Duitsland.

Vervaardiger
Velde, van der, boekhandel

Datering
Array

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief