Joure, Hoge Zomerdijk

Instellingsnaam
HWS museum Joure

Objectnummer
f5745

Objectcategorie
Beeldmateriaal

Objectsoort
Foto zwart/wit

Titel
Joure, Hoge Zomerdijk

Beschrijving
Joure, Artikel uit de Jouster Courant (?) uit 1916 over het tramongeluk veroorzaakt doordat het paard van directeur C.J. de Jong van Douwe Egberts vanaf het fabrieksterrein aan de Slachtedijk was losgekomen, was gaan dwalen en door de tram werd overreden. De tram kantelde en de heren Kolk en Sloothaak moesten zichzelf bevrijden uit de gekantelde conducteurswagen en liepen een nat pak op. De machinist Lenos kwam met de schrik vrij. Het paard kwam om. Onderstaand artikel stond in 1916 in de Jouster Courant. Uit oude jaargangen van de Jouster Courant van november 1916 Ernstig ongeluk De goederentram van kwart over zevenen dinsdagavond 31 oktober 1916 uit Joure stiet even voorbij den overgang over den Hoogen Zomerdijk op een paard, eigen aan den heer C.de Jong (Wed. Douwe Egberts), dat letterlijk vermorzeld werd. Door den ontzettenden schok raakte de machine geheel dwars over den weg, doch kantelde gelukkig niet, zoodat de machinist Lenos, die nog uit alle macht geremd had, vrijwel met een geweldige schrik vrij kwam, De conducteurswagen, waarin de heeren Kolk en Sloothaak, schoot gelukkig tusschen machine en volgende zwaar beladen waterwagen uit en stak met het eene eind in de bermsloot. Juist daar echter moesten conducteurs het rijtuig verlaten. De deur werd ingetrapt en tot de schouders nat kwamen de mannen op het drooge. De waterwagen was tegen de machine opgestoven en nog een paar volgende wagens stonden buiten de rails, die op eenige plaatsen gesprongen en deels weggeslingerd, deels op- en omgebogen waren. De stremming van ’t verkeer werd door gepaste en vlugge maatregelen zoo goed mogelijk verholpen en ’s avonds tegen twaalven was er al een extra tram uit Drachten met personeel en werktuigen. Het ongelukkige paard, dat de oorzaak van deze ramp was, had op eigen houtje het terrein van de fabriek aan de Slachtedijk verlaten en was al dwalende daar op de tramrails terecht gekomen.

Vervaardiger
0nbekend

Datering
Array

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief