Joure, Heremastate

Instellingsnaam
HWS museum Joure

Objectnummer
f0735

Objectcategorie
Beeldmateriaal

Objectsoort
Ansichtkaart

Titel
Joure, Heremastate

Beschrijving
Joure, Herema State, Heremastate, woonhuis van de familie Vegelin van Claerbergen In 1466 stond op deze plek een stins. In de periode 1558 tot 1580, was de stins in het bezit van de Spaansgezinde grietman van Haskerland, Hoyte Uninga van Hoytema . I.v.m. de Reformatie moest hij in 1580 vluchten. De stins werd afgebroken in 1581. Zijn kleindochter Habel van Herema erfde later het grondgebied. Zij liet dit na aan haar dochter Ebel. De man van Ebel, Barthold Tjaerda van Starckenborgh, bouwde in 1625, op de plaats van de stins, een nieuw woonhuis, dat naar de moeder van Ebel ‘Heremastate’ werd genoemd. In 1680 kocht jonkheer Philip Ernst Vegelin van Claerbergen de state voor 6.850 goudgulden. Vele nazaten van deze familie woonden op Heremastate en waren grietman en burgemeester. In 1908 werd de state geschonken aan de Vereniging tot Oprichting van een Friesch Volkssanatorium. Na een ingrijpende verbouwing werd de state op 1 september 1910 als sanatorium geopend. Toch bleek het huis hiervoor niet geschikt te zijn en in 1922 verhuisde het sanatorium naar Appelscha. Heremastate werd toen opnieuw eigendom van de familie Vegelin van Claerbergen. Op 23 december 1940 verkochten zij het huis aan de gemeente Haskerland. In verband met WOII werd het pas in 1950 als gemeentehuis van Haskerland in gebruik genomen.

Vervaardiger
Onbekend

Datering
Array

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief