Joure, Geert Knolweg.

Instellingsnaam
HWS museum Joure

Objectnummer
f1849

Objectcategorie
Beeldmateriaal

Objectsoort
Ansichtkaart

Titel
Joure, Geert Knolweg.

Beschrijving
Geert Knolweg, Joure, Villa ‘Ter Huivra’. Rond 1864 liet Jhr. Pieter Benjamin Vegelin van Claerbergen dit buitenverblijf bouwen voor zijn zoon Jhr. Valerius Lodewijk en diens echtgenote Jacoba Everdina Sickinga. Het werd gebouwd in de stijl van een Zwitsers chalet. De Vegelins waren van Zwitserse afkomst. Op 17 december 1906 kocht gemeente Haskerland de villa als burgemeesterswoning. Op 6 april 1925 werd Ter Huivra verkocht aan mr. A.N. Molenaar uit Wassenaar. Echter de Jouster notaris P.J. van der Werf werd de bewoner en hield daar zijn kantoor. Ook zijn opvolger, notaris P. Kuindersma, zou er tot 1958 kantoor houden. Gedurende de oorlog werd een gedeelte van de villa tijdelijk bewoond door burgemeester P.W. ter Haar. In 1948 was de diaconie van de Hervormde kerk te Joure al eigenaar geworden en daarna, in 1960, de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond. In 1965 werd de villa afgebroken en werd op dezelfde plaats en onder dezelfde naam de Christelijke Huishoudschool gebouwd. Op deze plaats is het appartementencomplex Ter Huivra gebouwd.

Vervaardiger
Uitgeverij Jan Swart

Datering
Array

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief