Friesland en zijn 44 gemeenten

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3531

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Friesland en zijn 44 gemeenten

Beschrijving
Boeknr. GO-3531 Verzamelalbum met gekleurde stickers van de gemeentewapens uit 1981;
De volgende gemeenten komen voorbij: Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, Barradeel, Bolsward, Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Ferwerderadeel, Franeker, Franekeradeel, Gaasterland, Harlingen, Haskerland, Heerenveen, Hemelumer Oldeferd, Hennaarderadeel, Het Bildt, Hindeloopen, Idaarderadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Menaldumadeel, Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerderhem, Schiermonnikoog, Sloten, Smallingerland, Sneek, Stavoren, Terschelling, Tietjerksteradeel, Uitingeradeel, Vlieland, Westdongeradeel, Weststellingwerf, Wonseradeel, Workum, Wymbritseradeel en IJlst.

Vervaardiger
Redactie

Datering
1981 Friesch Dagblad

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief