Doarpslibben Haskerhoane

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-1005

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Doarpslibben Haskerhoane

Beschrijving
Boeknr. GO-1005;
Jubileumboek ter ere van het 100-jarige bestaan van Dorpsbelang Haskerhorne;
Gedicht Haskerhorne. Het wapen van Haskerhorne;
De historie van Haskerland. Haskerveenpolder;
SOW-gemeente Haskerhorne - Oudehaske - Vegelinsoord;
De Openbare Basisschool 'De Lytse Mienskip';
Dorpshuis 'Trefpunt'. De Tram;
De Coöperatieve Zuivelfabriek 'Haskerhorne'. Lycklamastins;
Café. Eendenkooi. Multifunctionele velden;
De Verenigingen. Bedrijven en bedrijvigheid in Haskerhorne;
Merke. Sutelaksje fan 'It Fryske Boek' yn Haskerhoarne;
1940-1945: Droppingsveld, Grafmonument, De liturgie van de bevrijdingsdienst;
Nutsvoorzieningen. Wegen, bossen en waters;
Boerderijen, huizen & bewoners: Biesterboschstrjitte, Bosweg, Hotze Brouwerstrjitte, Flueskamp, Gravinnesingel, Haulsterweg, Jousterweg, Jousterweg Oudehaske, Kerkpad, Kerkpad Oudehaske, Lange Ekers, Lange Ekers Oudehaske, Meenscharweg, Polderboskdyk, Polderdijk, Rijksweg, Wildehornstersingel, Woonschepen en woonwagens.

Vervaardiger
Elske Dijkstra-Pekema

Datering
2007. Van der Eems Heerenveen

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief