De Nakomelingen van Douwe Egberts

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-1903

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
De Nakomelingen van Douwe Egberts

Beschrijving
Boeknr. GO-1903;
De nakomelingen van Douwe Egberts is een parenteel van Douwe Egberts (1755-1806);
Register van een Friesche ondernemer en van talrijke nazaten;
De periode omspant drie eeuwen, van de Bataafse Republiek, de Franse overheersing met de totale teloorgang van handel en zeevaart;
Uiteindelijk het Koninkrijk der Nederlanden en een moeizaam economisch herstel begin 19de eeuw;
Januari 1755 geboorte van Douwe Egberts in Joure als zoon van Egbert Douwes uit Idskenhuizen;
Deze begon in 1753 een nering aan de wal in de Vlecke Joure met Akke Thysses, zijn vrouw;
De zaken in Joure, gedreven door Akke tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot/schipper liepen voorspoedig;
Zoon Douwe was geen zeevaarder, veel meer een ondernemer. Hij begon op 25-jarige leeftijd een eigen bedrijf in de Midstraat;
Na zijn overlijden in 1806 zette zijn weduwe Liesbeth Mintjes de 'affaires' voort onder de naam: Wed. Douwe Egbertszoon;
De volgende generaties bouwden het bedrijf uit tot een internationale onderneming met kwalitietsproducten.

Vervaardiger
Jelle de Jong

Datering
2007. Rotterdam, Gronsveld en Joure

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief