Broek, it doarpke yn it wetterlân

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0926

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Broek, it doarpke yn it wetterlân

Beschrijving
Boeknr. GO-0926;
Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Dorpsbelang Broek;
Inhoud: Geschiedenis, Kerk, School, Wandeling door Zuid, Noord en Plústerdyk, Schepen, Vaart, IJsclub, Damclub, Koor, Toneelvereniging, Zondagsschool, Chr. knapenvereniging, Herv. Jongelingsver., Herv. Jongedochtersver., Geref. Jongelingsver., Geref. Jongedochtersver., Chr. vrouwenver., Begrafenisver., Ver. voor Dorpsbelang, Koffieconcerten, Winterdag, Wegen, Polders en wateren, Boerenland en -leven, Handel en ambachten.

Vervaardiger
Folkert de Jong

Datering
1987, Eigen druk

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief