Brieven Broekster Tsjerke

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3354

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Brieven Broekster Tsjerke

Beschrijving
Boeknr. GO-3354;
Inhoud: Het Kerkgebouw, Heemschut, Brieven aan en van de kerkenraad, Brieven aan het College van B&W, Verslagen, Fragmint en de Broekster Tsjerke, brieven/mails/krantenberichten;
De Broekster kerk is vele eeuwen eigendom geweest van de dorpsgemeenschap. Wel bestond er een pastoraal verband met de Hervormde Kerk van Joure. Het dorp Broek had een eigen kerkvoogdij tot de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk in Joure in het jaar 2004.

Vervaardiger
Hielke Heeringa en c.s.

Datering
2017 Eigen druk Hielke Heerings en c.s.

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief