Anderhalve eeuw gereformeerden te Joure en omstreken

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0597

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Anderhalve eeuw gereformeerden te Joure en omstreken

Beschrijving
Boeknr. GO-0597;
De Nederlands Hervormde kerk na 1800 en de afscheiding;
De afscheiding te Joure en omstreken;
Het begin van de gemeente te Joure. De kerk in de Botersteeg: Ds. Uitterdijk;
Uitbreiding gemeente. Idskenhuizen-Tjerkgaast. Het beroepingswerk;
Tucht;
Kerkeraad. Financiën. Hans Roelofs Dijkstra;
Catechisaties, huwelijken en belijdenis;
Tucht en doordeweekse godsdienstoefeningen. Verkiezing ambtsdragers;
Kerkelijk leven. Diaconie. Kerkgebouw en orgel. Kerkklokken op zondag;
Nieuwe pastorie. Antinomisme. Boekje R.R. Dijkstra;
Classis. Koffiehuisje. Aankoop huis. Evangelisatie Sloten;
Zondagsrust. Uitbreiding kerkeraad. Boterfabriek;
Vergroting kerkgebouw. Fusie jongelingsverenigingen;
"Timótheüs". Belijdenis. Christelijke school. Zondagsschool;
Vereniging Christelijke Gereformeerden en Nederduits Gereformeerden;
Scheiding kerk- en armenkas. Kerkvoogden. Collecten;
Jubileum Dijkstra en nieuwe pastorie. Kritiek op predikant en kerkeraad;
Roeping gemeentelid. Evangelisatie Scharren. Lezingen gedurende de wintermaanden;
Aanvangstijden kerkdiensten. Verbouw/nieuwbouw. De kerk aan de Harddraversweg: Zitplaatsen. Afscheid en overlijden ds. Dijkstra;
Beroepingswerk i.v.m. het emeritaat van ds. Dijkstra in 1923;
Ds. Voerman. Financiën.Commissie van Administratie/Financiële Commissie;
Obligatieleningen. Orgel, organisten en preeklezers. Kerkelijk leven;
Kerkgebouw en pastorie. Indeling in wijken. Kosters. Ambtsjubileum ds. Voerman;
Nieuwe pastorie. Kerkblad en kerkelijk bureau. Jeugdverenigingen;
Grensregelingen. Belijdenis. Tucht. Diaconie;
Evangelisatie Sint Johannesga. Evangelisatiecommissie en Zendingscommissie;
Tweede Wereldoorlog. Afscheid en ambtsjubileum ds. Voerman.Overlijden ds. Voerman;
Beroepingswerk. Kerkeraad. Rust op de galerij. Bibliotheek;
Brede en smalle kerkeraad. Kerkelijk bureau, jaarboekje en kerkzegel;
Giften. Oecumene. Jeugdclubs. Verbouw lokalen en nieuwe kosterswoning;
Afscheid ds. Brink. Uitbreiding kerk/tweede predikant. Avondmaal. Liturgie;
Wijkverdeling. Aanvangstijden kerkdiensten. Verontrusting. Orgel. Jeugdwerk;
Kerkelijke verenigingen. Orde op galerij. Verbouw pastorie;
Het zingen van de geloofsbelijdenis. Afscheid ds. Lamberts Heerspink en beroeping ds. Blokland;
Verkiezing ambtsdragers;
Afscheid ds. Wijnbeek en beroeping ds. Dijkstra;
Wijkindeling, kerkeraad en verkiezingen;
Commissie Lange Termijn.Beleid. Huiscatechisatie en kinderen aan het avondmaal;
Werving en verkiezing ambtsdragers. Afscheid ds. Blokland en beroeping ds. Wagenmakers;
Afscheid ds. Dijkstra en beroeping ds. Kempenaar. Bouwplannen;
Nieuw reglement. Commissies. Verontrusten. Pastorale medewerkers. Gezinscommunie;
It Frysk. Nieuwbouw. De kerk aan de E.A. Borgerstraat: De Oerdracht;
Vrede en veiligheid. Oecumene;
Exploitatiecommissie en promotieteam;
Orgel;
Kerkelijke verenigingen;
Kerkelijk leven (besluit). Bijlagen: Kerkeraadsleden 1839-1976;
Financiële overzichten kerk, diaconie, Zendings- en Evangelisatiecommissie;
Aantal leden 1843-1984. Leeftijdsopbouw gemeente per 23 januari 1965;
Maatschappelijke structuur van de gemeente tussen 1850-1860 en per 1 maart 1964;
Predikanten. Kosters. Organisten.

Vervaardiger
J.K. Berger

Datering
1986

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief