Historie

TIJDLIJN JOURE 1816-2016

 

Interessante gegevens uit de tijdlijn van B. Huisman

 

1816-1900
Na 1813 Na de Franse tijd, komt er groei in de nijverheid: klokmakerijen, pottenbakkerijen, goud- en zilversmeden, brouwerijen, een zeepziederij en een cichoreifabriek; daarna gaat het wat op en af in de 19e eeuw.
1836 Start er een garenwinderij in Joure; één van de eersten in Nederland met een spinmachine uit Engeland.
1848 Joure telt 2541 inwoners.
1851- 1880 Aanleg zandweg naar Snikzwaag; 1856 grindwegen naar Sloten, Langweer en Heerenveen en weg naar Terherne.
Rond 1850 Beurt- en vaardiensten op Amsterdam, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Lemmer, Woudsend, Sloten, Workum, Gorredijk en Heerenveen.
Rond 1875 Schepen gaan over op stoom.
1857 Eeltsje Holtrop van der Zee (Eeltsjebaas) begint als scheepsbouwer op de oude Jouster werf aan de Zijlroede. Hij maakt plm. 850 houten schepen en scheepjes van 20 verschillende types. Zijn bekende uitspraak is: ‘Myn each is myn rij’. Na 1893 gaat zijn zoon Auke (Aukebaas) met de bouw verder. Vanaf omstreeks 1920 worden de schepen meer van ijzer gemaakt en gaat de werf achteruit.
1866 Bouw gasfabriek, eerst een particuliere onderneming, vanaf 1903 door de gemeente geëxploiteerd. In 1875 zijn er in Joure 43 straatlantaarns.
1869-1955 Cornelis Johannes de Jong, heeft vanaf 1888 de leiding over  het Douwe Egberts-bedrijf en geeft aan het bedrijf de grote expansie, is als zodanig de tweede stichter.
1881 14/15 oktober: grote brand in Joure in de Midstraat. Een boerderij en 12 huizen en gebouwen verwoest waaronder de bedrijfsgebouwen van Douwe Egberts.
1882 Tramverbinding van Heerenveen naar Joure (1968 laatste vracht). De tram rijdt door naar hetTolhuis waar passagiers op de boot naar Sneek kunnen overstappen. (Enkele jaren daarvoor was de Appelwijk gedempt). In 1886 gaat de tram via de Harddraversweg naar Sneek.

In 1892 komt er een tramverbinding met Lemmer. Na 1921 gaat de tram niet meer via de Midstraat maar via de Hoge Zomerdijk naar Sneek. Na de WOII (1948) nemen bussen deze verbindingen over.

1890 Joure telt 3421 inwoners.

Eind 19e eeuw zakt de nijverheid (incl. de klokkenmakerijen) wat in en komt er meer (klein)industrie, onder andere de meubelmakers winnen terrein. Het gebruik van stoom neemt toe in de bedrijven.

1900-1950
1902/1903 Demping vaart in de Torenstraat (het eerste deel was al in 1865 gedempt).
1904 Joure is telefonisch bereikbaar.
1910 (31 juli-4 augustus) Honderden mensen uit Joure lopen naar Heerenveen om Clement van Maasdijk (1885-1910) als eerste mens boven Nederland te zien vliegen. Korte tijd daarna stort hij neer boven de Veluwe.
1922 Elektriciteit in Joure.
1928 Waterleiding in Joure aangelegd en watertoren gebouwd.
1934 De gemeenten Aengwirden en Schoterland opgeheven en de nieuwe gemeente Heerenveen wordt gevormd. (De Heerenwal in Heerenveen behoorde tot dan bij de gemeente Haskerlanden het spoorwegstation dus ook). Haskerland wordt twee keer zo groot.
1940 Joure telt 3578 inwoners.
1940 Directe wegverbinding Joure-Sneek (Rijksweg 43). Deze weg is tot dan de duurste weg (per strekkende meter) in Nederland door de diepte van het uit te graven veen en de vele bruggen.
1945/1955 Eerste grote uitbreiding van Joure. Er worden plm. 350 huizen gebouwd ten zuiden van de Midstraat tot voorbij de Bútsingel.
1950 – 2000
1950 Heremastate wordt gemeentehuis, er volgen later meerdere verbouwingen en uitbreidingen.
1950 Joure telt 3936 inwoners.
1953 Douwe Egberts biedt bij gelegenheid van haar 200-jarig bestaan een carillon aan voor de Jouster toren.
1954 Westermeer opgenomen in Joure; wordt later een wijk.
1954 Het aardgas bereikt Joure; de gasfabriek wordt afgebroken. Kolen worden geleidelijk aan niet meer voor verwarming gebruikt.
ca. 1955 (in de vijftiger jaren) doortrekken van Rijksweg 43 van Joure naar Heerenveen.
1960 Aanleg bedrijventerrein bij de Vegelinsweg
1960 Joure telt 5623 inwoners.
1965 en vol-gende jaren Uitbouw woningen ten oosten van de Scheen, in totaal 950.
1963/1967/

1969

Aanleg (overdekte) ligplaatsen voor de recreatie langs de Zijlroede.
1970 Joure telt 7399 inwoners.
1972 Aanleg wijk Westermeer ten oosten van de E.A. Borgerstraat, in 1976 ten westen.
1973 Bouw verkeersplein bij Joure en aanleg nieuwe vierbaansweg naar Lemmer (A50).
1976 Oprichting museum in oud bedrijfsgebouw van Douwe Egberts voor voorwerpen van de plaatselijke nijverheid en industrie. In de jaren daarna vinden diverse uitbreidingen plaats.
1977 Verdubbeling Rijksweg 43 naar Heerenveen en aanleg nieuwe vierbaansweg naar Sneek (A7), aansluitend op het verkeersplein.
1980 Aanleg bedrijventerrein Sewei ten oosten van Joure.

Op de bedrijventerreinen komen verscheidene soorten kleinere bedrijven. De meubelmakerijken zijn inmiddels verdwenen. De winkels in de Midstraat zijn groter geworden; de kruidenierswinkels zijn supermarkten geworden. De winkels in de Torenstraat en aan het Zand zijn vrijwel verdwenen.

1980 Joure telt 10518 inwoners.
1984 Herindeling gemeenten in Friesland; Doniawerstal en Haskerland gaan met enkele correcties op in de nieuwe gemeente Skarsterlân. Hoofdplaats is Joure.
1986 Aanleg wijk Schipsloot ten noorden van Joure. In 1996 staan er ca. 780 woningen.
1989 Aanleg bedrijventerrein Woudfennen ten zuiden van Joure.
1990 Joure heeft 11649 inwoners.
1995 Joure heeft 12444 inwoners.
2000-2016
2000/2001 In bestemmingsplannen Wyldehoarne (woonwijk met lanen en villa’s) ten oosten van Schipsloot en De Ekers (bedrijventerrein) ten oosten van Sewei. Begin met de bouw.
2001 Joure telt 13033 inwoners en 5236 woningen.
?? Uitbreiding rotonde?
2010 Joure telt ……………… inwoners.
2015 Voorbereidingen voor het Verkeersplein Joure.
2016 In Joure zijn drie klokkenmakers actief.

 

 

 

Meer lezen...

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief