Dorpen Skarsterlân

Dorpen Skarsterlân

 

Joure De Jouwer www.joure.nl
Sint Nicolaasga Sint Nyk www.desintnykster.nl
Oudehaske Âldehaske www.oudehaske.nl
Sintjohannesga Sint Jânsgea www.sintjut.frl
Langweer Langwar www.visitlangweer.nl
Scharsterbrug Skarsterbrêge www.skarsterbrege.nl
Rottum Rottum www.rottumonline.nl
Rotsterhaule Rotsterhaule
Haskerhorne Haskerhoarne www.haskerhorne.com
Idskenhuizen Jiskenhuzen www.idskenhuizen-friesland.nl/laatste-nieuws-idskenhuizen
Haskerdijken Haskerdiken www.haskerdijken-nieuwebrug.nl
Tjerkgaast Tsjerkgaast
Vegelinsoord Vegelinsoord
Ouwsterhaule Ousterhaule https://pb-ouwstertrijegeaen.nl
Terkaple Terkaple www.terkaple-akmarijp.nl
Rohel Reahel
Broek De Broek www.debroek.info
Rotstergaast Rotstergaast
Goingarijp Goaïingaryp
Nieuwebrug Nijbrêge www.haskerdijken-nieuwebrug.n
Boornzwaag Boarnsweach
Akmarijp Eagmaryp www.terkaple-akmarijp.nl
Doniaga Dunegea https://doniaga.com/doniaga/index.html
Ouwster-Nijega Ousternijegea https://pb-ouwstertrijegeaen.nl
Oldeouwer Alde Ouwer https://pb-ouwstertrijegeaen.nl
Snikzwaag Sniksweach
Dijken Diken
Nijehaske Nijehaske
Legemeer Legemar
Teroele Teroele